Termeni și Condiții

 

 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZAREA

SECȚIUNII RESURSE MEDIA 

 

 

 

SECȚIUNEA RESURSE MEDIA ESTE PARTE A PORTALULUI www.exploremedicinetv.ro, SITE CU CARACTER ȘTIINȚIFIC DEDICAT 80% SPECIALIȘTILOR ÎN MEDICINĂ

 

ESTE NECESAR SĂ CITIȚI ȘI SĂ ACCEPTAȚI ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII ÎN TOTALITATE.

VIZITAREA ÎN CONTINUARE A ACESTEI SECTIUNI PRESUPUNE CĂ SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII.

SERVICIILE PE CARE ACEASTA SECTIUNE LE FURNIZEAZĂ SUNT REZERVATE PERSOANELOR PESTE 18 ANI.

 

Acești Termeni și Condiții de utilizare sunt aplicabili sectiunii Resurse Media, parte a site-ului www.exploremedicinetv.ro găzduit de compania SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL. Orice persoana care accesează acest site va trebui să citească acești Termeni și Condiții și va trebui să-i accepte fără alte limitări sau rezerve.

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL își rezervă dreptul de a schimba, de a corecta, de a modifica, de a adăuga și/sau retrage în parte sau în întregime Termenii și Condițiile de utilizare a sectiunii Resurse Media.

 

Utilizatorul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții în totalitate.

 

 

Acces utilizator

 

Accesul la informațiile oferite de www.exploremedicinetv.ro în secțiunea dedicată resurselor media este liberă, însă achiziționarea produselor oferite de secțiune se face în urma logării utilizatorului, pe baza username-ului și parolei și după plata pachetului ales.

 

Accesând serviciile noastre, sunteți de acord ca veți folosi conținutul în scop necomercial, nefiind permisă  vânzarea de către dumneavoastră a bunurilor sau serviciilor noastre. De asemenea, sunteți de acord să nu prelucrați sau alterați produsele noastre decât în scopuri personale, necomerciale. Dacă doriți să folosiți conținutul acestei secțiuni pentru orice alte scopuri aveți nevoie, în prealabil, de permisiunea noastră scrisă.

 

 

 

Drepturi de autor

Întregul conținut al acestui site, inclusiv secțiunea Resurse Media, (date, imagini, texte, grafică, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe, playere multimedia încorporate și alte date) este proprietatea SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL și este apărat de legea pentru protecția drepturilor de autor.

 

Cu excepția specificațiilor permise de serviciile noastre, este interzisă copierea, stocarea în orice alt mediu (incluzând mediul online), distribuirea, transmiterea în orice formă inclusiv forma electronică, retransmiterea, republicarea, difuzarea, modificarea și prezentarea publică a oricărui conținut din secțiunea Resurse Media fără o permisiune scrisă din partea SĂNĂTATEA MEDIA GROUP obținută în prealabil în concordanță cu legislația internațională a dreptului de autor (Convenția de la Berna, Convenția Internațională de la Roma, Convenţia universală privind dreptul de autor  de la Geneva, Directiva 91/250/CEE privind protecţia programelor pentru calculatoare, Directiva 93/83/CEE privind coordonarea unor reguli ale dreptului de autor şi drepturilor conexe aplicabile radiodifuziunii prin sateliţi şi retransmisiunii prin cablu precum și cele doua Tratate ale Internetului  ale Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale).

 

Folosirea oricăror elemente enumerate mai sus fără obținerea unui acord prealabil de la deținătorii de drept se pedepseste conform legilor în vigoare.

 

Orice litigiu va fi rezolvat pe cale amiabila la sediul SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL. În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă după curgerea unui termen de 15 zile calendaristice de la data inițierii unor astfel de negocieri, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente de drept comun.  

 

 

 

Conținut

Secțiunea Resurse Media oferă materiale video unicat din domeniul medicinei, imagini necesare producțiilor media cu subiect medical, prezentărilor medicale ale studenților, rezidenților, medicilor, colecționarilor de imagini inedite etc

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL va face toate demersurile pentru a asigura acuratețea informațiilor și pentru a le completa ori de câte ori este nevoie, fără a notifica utilizatorul. Totuși, SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL nu garantează corectitudinea informațiilor publicate pe www.exploremedicinetv.ro În aceste condiții nu ne asumăm responsabilitatea:

 

a. Pentru orice informație eronată sau omisă

b. Pentru orice prejudiciu rezultat din accesarea frauduloasă a unei terțe persoane ce a avut drept efect modificarea conținutului www.resurse media.exploremedicinetv.ro

c. În general, pentru orice prejudiciu direct sau indirect, indiferent de cauză, origine, natură sau consecințe, cauzat de o persoană ce a accesat www.resurse media.exploremedicinetv.ro

 

 

Garanții și limitări

www.exploremedicinetv.ro/com/eu nu oferă nici o garanție, expresă sau implicită, în ceea ce privește acest site și materialele oferite, inclusiv conținutul, materialele sau produsele oferite pe site.

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL nu își asumă nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de către utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL își rezervă dreptul ca în orice moment să schimbe în parte sau în totalitate conținutul informațiilor prezentate pe site, fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL nu oferă nicio garanție în ceea ce privește condițiile de comunicații ale Utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal.

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL își rezervă dreptul de a suspenda sau desființa acest site fără o notificare prealabila a Utilizatorilor.

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL nu face nici o referire pe acest site la compatibilitatea dintre calculatorul Utilizatorilor și acest site. Utilizatorii își vor asuma în mod irevocabil și necondiționat responsabilitatea pentru accesarea acestui site.

 

 

Utilizare Improprie și Răspunderi

 

1.     Utilizatorul este de acord să foloseasca materialele video unicat achiziționate din cadrul secțiunii Resurse Media numai în scopul pentru care a cumparat imaginile video. Clientul se obligă să nu modifice, copieze, distribuie, transmită, afișeze, reproducă, să creeze produse derivate, transfere sau vinde orice fel de informație sau servicii obtinuțe de pe/sau prin intermediul acestei secțiuni și în general prin intermediul acestui site web. În caz contrar, utilizatorul va fi obligat la plata unei despăgubiri în funcție de prejudiciul creat.

 

2.     Utilizatorul se obligă să folosească materialul video achiziționat doar pe perioadă pentru care a plătit pentru utilizarea acestuia. Pentru utilizarea materialelor video peste limita de timp pentru care a fost făcută plata, utlizatorul este de accord ca din contul său din care a achiziționat anterior materialele video să i se retragă suma aferentă celui mai mic pachet, la care se adaugă penalități de 0.01% pe zi de depășire a pachetului achiziționat, timp în care utlizatorul a folosit imaginea video cumpărată.

 

3.     Utilizatorul se obligă să folosească materialele video achiziționate prin intermediul secțiunii Resurse Media din cadrul site-ului www.exploremedicinetv.com/.eu/.ro doar pe perioada pentru care a achiziționat materialul video, utilizarea după expirarea termenului în scop comercial atrăgând sancțiuni în funcție de prejudiciul creat.

4.     Clientul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acționeze SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL în justiție cu privire la orice pretenție ridicată, rezultată din utilizarea serviciului.

 

 

 

Despre viruși, hacking și alte delicte

 

Introducerea, transmiterea sau facilitarea transmiterii de viruși, fișiere corupte,  cancelbot sau alte materiale concepute să afecteze modul de operare al unui computer, programe și echipamente de telecomunicație, care interferează sau care pot intercepta în mog greșit datele și informațiile personale sunt considerate abuz. Orice tentativă de a obține acces neautorizat la serviciile noastre, la serverele unde este stocată informația sau orice alte servere, computere și baze de date care sunt în legatură cu serviciile noastre este considerată infracțiune și va fi raportata autorităților competente și pedepsită conform legilor aflate în vigoare.

 

SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL nu este răspunzătoare pentru pierderea sau distrugerea parțială sau integrală a informațiilor ca urmare a acestor tipuri de acțiuni și nici pentru transmiterea unor materiale ce ar putea afecta computerul, echipamentele, programele și datele conținute, prin  infectarea cu diverși viruși informatici.

 

 

 

Informații personale

 

Prin accesarea acestui sectiunii Resurse Media sunteți de acord cu faptul că SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL are dreptul de a insera numele și alte informații cu privire la client, rezultate în urma utilizării serviciului de către client, într-o baza de date computerizată în următoarele scopuri:

 

a. pentru utilizarea acestor date de către SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL în scopuri de vânzări și marketing;

b. în scopul prevenirii sau detectării infracțiunilor sau fraudelor;

c. SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL poate oferi informația colectată de la client și altor furnizori de servicii sau produse care, în opinia SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL, ar putea prezenta interes pentru client.

 

 

 

Generalități

 

1. Modificări ale acestor Termeni și Conditii - SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL poate modifica acești Termeni și Condiții la anumite intervale de timp fără a anunța Clientul personal. Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator

2. Jurisdicție - Acest site web este controlat de către SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL Prin accesarea acestui site, utilizatorul acceptă că acest contract și orice dispută legata de el sunt guvernate și interpretate în concordanță cu legile Romaniei.

 

Acest site web poate fi accesat de oriunde în România și de peste hotare. SC SĂNĂTATEA MEDIA GROUP SRL nu oferă nici o asigurare că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări în afara României. Dacă Clientul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său și este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului în care se află.

Clientul accepta sa adere la acești Termeni și Condiții

Clientul confirmă că a citit și acceptat acești Termeni și Condiții. Utilizarea Serviciului de către utilizator implică acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.